• No : 12341
  • 公開日時 : 2022/07/25 11:00
  • 更新日時 : 2022/08/29 09:04
  • 印刷

エラー番号:E119,E219,E120,E220は何?

回答

対象機種:NX-VFC、MC5
異常
番号
異常内容
推定原因
対策
E119
 
E219
 
E120
 
E220
 
1号インバータトラブル1
2号インバータトラブル1
1号インバータトラブル2
2号インバータトラブル2
インバータが故障している。
インバータの点検・交換を要するため、テラル株式会社またはサービス会社に連絡する。